Oživlá louka – představení projektu

Hlízovský unikátní spolek chce s pomocí dalších spolků a jednotlivců proměnit louku, která není využívána, na oživený prostor (výsadba 2 lip svobody, umístění kříže, informační tabule a odpočinkové posezení), kde se bude scházet veřejnost z několika obcí sousedících s Hlízovem a bude si připomínat historická výročí spjatá s obnovenými tradicemi v obcích.
Projekt Proměna opuštěné louky v místo setkávání spolek představil veřejnosti v předvečer státního svátku 5. července 2018 při setkání k uctění památky M. Jana Husa. Sešlo se více než 40 lidí z Hlízova, Kaňku, Malína a Kutné Hory. Rodiče s dětmi i senioři. Všichni přítomní se vyjádřili souhlasně, že chtějí pomoci místo přetvořit v oživený prostor a setkávat se.
Vlastník louky pan Jaroslav Pošík věnoval její část nezištně do užívání veřejnosti. Realizací projektu nedojde ke zhodnocení tohoto soukromého pozemku. Naopak majitel přijde o část pozemku, který využíval k zemědělské činnosti. Pan Pošík je rodák z Hlízova, nejstarší muž, který žije v obci od narození v roce 1939. Pozemek vlastní jeho rodina od nepaměti a využívala ho k zemědělským účelům s výjimkou let 1953-1989, kdy byla louka v rámci kolektivizace zařazena do majetku zemědělského družstva ve Starém Kolíně. Chceme, aby se na tuto část historie nezapomnělo. Informace budou součástí textu informační tabule.
Zrealizovaným projektem získá obec další prostor s možností setkávání lidí v přírodě bez rušivých hluků automobilové dopravy. Místo má genius loci. Louka se nachází mimo komunikace, kde jezdí motorová vozidla, v romantickém prostředí u řeky Klejnárky lemované zelení, kde ale začínají chybět vzrostlé stromy, protože staré topoly utrpěly úhonu při bouřích a byly pracovníky Povodí Labe z větší části vykáceny. Přesto je to mezi poli, která se rozprostírají na katastrech obcí, výrazný zelený kout.
Kromě organizovaných akcí se místo stane prostorem, kde mohou příchozí vnímat ticho a zpěv ptáků. Při organizovaných akcích spojených s připomínkou historie a tradic v obci se projektem utuží vzájemné vztahy lidí, vzbudí se pocit vlastenectví, sounáležitosti a hrdosti na to, co společně se členy spolku vybudují.
Díky kříži získá místo i duchovní rozměr. V obci Hlízov nikdy nebyl postaven kostel. Pouze kaple v zámku, který je nyní ale v soukromém vlastnictví a veřejnost tam nemá přístup. V prostoru bude spolek i další zájemci mít možnost pořádat duchovní setkání.
Do budoucna plánujeme i obnovení tradice pálení hranice připomínající smrt M. J. Husa, která je doložena v Pamětní knize Hlízova od r. 1918 do 60. let 20. století. Pak zanikla.
Za účelem relizace projektu jsme jako Hlízovský unikátní spolek oslovili Nadaci VIA a podařilo se nám sehnat finanční prostředky na realizaci této akce. Věříme, že se nám společně s Vámi podaří záměr uskutečnit.