Návštěva sochařů

Ukliďme Česko

Kopání základů pro kříž a odpočinkové místo