Betonování základů pro kříž a odpočinkové místo

Oživování louky pokračuje dalšími přípravnými pracemi. Pro kříž, informační tabuli a posezení bylo nutno vytvořit betonové základy. Materiál nám dodala i s dopravou zdarma jako sponzorský dar firma Silnice Čáslav.

Napsat komentář