Kopání základů pro kříž a odpočinkové místo

Dne 2. března 2019 proběhlo na louce kopání základů pro kříž a odpočinkové místo. Kopání základů pro odpočinkové místo předcházel výběr vhodného umístění místa, umístění kříže je dáno postavením lip.
Zároveň proběhla i návštěva dílny truhláře pana Bervida ze Starého Kolína, který vyhotoví informační tabuli, která bude součástí louky. Shodli jsme se na přesném rozměru tabule, abychom mohli objednat velikost desky a rozměrům uzpůsobili grafickou podobu. Tabuli budeme ještě natírat, snažíme se, aby podoba desky odpovídala podobným informačním tabulím, jež jsou umístěny v blízkém okolí.
Více uvidíte na přiložených fotografiích.

Napsat komentář