Oživlá louka předána do užívání veřejnosti

Slavností požehnání kříže na louce mezi Mladým Hlízovem a Starým Kolínem předal Hlízovský unikátní spolek do užívání veřejnosti louku, která je soukromým majetkem rodiny pana Jaroslava Pošíka z Hlízova. Slavnost se uskutečnila 30. dubna 2019 od 17 hodin. Obřad svěcení vedl P. Pavel Tobek. Hudební doprovod obstarali Jakub Lajsek a Eliška Šimková. Skautský oddíl reprezentovali Petr Novák a Ludmila Lisá. Program sledovalo téměř šedesát místních i přespolních účastníků. Projekt představila Jitka Šimková a poděkovala všem, kdo se na realizaci podíleli. Každému z přítomných věnovala pořádající organizace pamětní list. Fotografovali Alena Prausová a Jiří Šimek.

A co na opuštěnou louku přibylo? Dva metry vysoký kříž z božanovského pískovce zhotovila podle návrhu MgA. Jana Pospíšila sochařka Vlasta Samohrdová. Je umístěný mezi dvě lípy, které společně zasadili v říjnu 2018 členové našeho spolku s více než čtyřiceti příznivci.

Na louce najdete i lavičky se stolem a novou informační tabuli o přírodě a historii kanálu Šífovka. Příchozí zde mohou odpočívat, vnímat ticho a zpěv ptáků nebo se budou moci účastnit organizovaných akcí.

Napsat komentář