Na louce jsme v květnu přivítali ptačí zpěv

9. května zhlédli návštěvníci na louce mezi Mladým Hlízovem a Starým Kolínem již druhou ukázku odchytu a kroužkování ptactva zrealizovanou ornitoložkou Kateřinou Sosnovcovou.

Tentokráte se jednalo o jarní ukázku odchytu ptáků známou též jako Vítání ptačího zpěvu. Více informací o této celorepublikové akci se můžete dozvědět na webu České společnosti ornitologické. Pro hlubší zájemce doporučujeme online Vítání ptačího zpěvu zveřejněného touto organizací.
Během dopoledne jsme odchytili celkem 10 ptačích druhů.  Návštěvníci se seznámili s druhy, které u nás hnízdí a jejichž samečci si v tuto dobu úpěnlivě obhajují svým zpěvem svá teritoria a tím lákají samičky k zahnízdění. Zajímavostí tak je, že odchycení jedinci se budou s největší pravděpodobností na dané lokalitě pokoušet hnízdit. Některým se to již daří, o čemž jsme se mohli přesvědčit díky odchyceným samicím s aktivní hnízdní nažinou. Jednalo se o samici pěnice černohlavé a slavíka obecného.

Někteří odchycení samečci nás okouzlili svým výrazným zbarvením jako tomu bylo u strnada obecného či pěnkavy obecné. Z dalších odchycených druhů lze jmenovat například sýkoru koňadru, kosa černého, pěnici slavíkovou, budníčka menšího či konipase bílého.

Zajímavostí bylo odchycení dvou cvrčilek říčních, které se na této lokalitě hojně vyskytují, což nám dávaly najevo svým hlasitým a charakteristickým cvrčením z přilehlé vegetace podél řeky Klejnárky. Po celou dobu odchytu nás provázelo výrazné bubnování strakapouda velkého, který si tak ohraničoval své teritorium, k čemuž mu výborně sloužil statný topol, který je dominantou této louky.

Z celkem 16 odchycených jedinců měli čtyři kroužky a všichni byli okroužkováni na této lokalitě v předchozím roce. Jedna sýkora koňadra a kos černý byli odchyceni během podzimního Festivalu ptactva. Další dva ptáci s kroužkem – pěnice slavíková a opět sýkora koňadra – byli okroužkováni loni v červenci při odchytu pana Kverka a paní Pohankové.

Závěrem tak můžeme potvrdit, že louka opravdu žije, neboť odchycení jedinci představují jen zlomek ptáků, kteří se v okolí louky vyskytují. Tato lokalita je pro ptáky významná svojí pestrostí, co do hnízdních příležitostí a potravní nabídky, a v neposlední řadě i jako zdroj vody. 

Seznam odchycených druhů:
Sýkora koňadra (3 samci, z toho 2 s kroužkem)
pěnice slavíková (2 jedinci, jeden okroužkovaný – u tohoto druhu se nedá pohlaví spolehlivě určit ani v hnízdním období
pěnice černohlavá (1 samice, 2 samečci)
cvrčilka říční (2 samci)
slavík obecný (1 samice)
strnad obecný (1 samec)
budníček menší (1 samec)
pěnkava obecná (1 samec)
kos černý (1 samec s kroužkem)
konipas bílý (1 samec)

Kateřina Sosnovcová představuje cvrčilku říční a sýkoru koňadru.

Podívejte se, co dělá strakapoud velký na topolu na louce ve videu Aleny Prausové.

Program doplnila výtvarná dílnička, při které si děti s Ladou Lisou dozdobily keramické ptáčky.

Jitka Šimková představila veřejnosti novou informační tabuli, kterou Hlízovský unikátní spolek pořídil na budovu mlýna v Mladém Hlízově s laskavým svolením majitele objektu Aleše Mikuláše.

Atmosféru sobotního, sluncem prozářeného dopoledne, zachycuje video.

Více fotografií najdete na webu Hlízovského unikátního spolku.

Text: Kateřina Sosnovcová, Fotografie: Alena Prausová, Jiří Šimek

Fotogalerie vás seznámí s ptáky, kteří byli během jarního sobotního dopoledne odchyceni. A vzápětí navráceni přírodě.  Můžete si vyzkoušet své znalosti. Název se objeví  při práci na počítači až po najetí kurzorem na obrázek. V mobilním telefonu při rozkliknutí obrázku.

Akce byla v souladu s aktuálními vládními nařízeními, které se týkají celosvětového šíření viru Covid-19.

Napsat komentář