Oživlá louka předána do užívání veřejnosti

Montáž tabule a posezení

Dokončovací práce

Uklízení nejen louky

Usazování kříže

Natírání, přípravy

Návštěva sochařů

Ukliďme Česko