Natírání, přípravy

Návštěva sochařů

Ukliďme Česko

Kopání základů pro kříž a odpočinkové místo

Oživlá louka – představení projektu